Apple Chính Hãng

Chính sách Thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mrcau hiểu và tôn trọng sự bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng. Thông tin mà quý khách hàng cung cấp khi mua dịch vụ sản phẩm tại mrcau.com sẽ được lưu trữ và bảo vệ an toàn. Nếu có bất cứ vấn đề và góp ý xin quý khách hàng email admin@mrcau.com hoặc gọi 0966988917 để được hỗ trợ nhanh nhất. 

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website https://mrcau.com  như: Họ tên, địa chỉ (Nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (Công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (Di động, nhà riêng hoặc văn phòng).

 1.1 MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho Khách hàng

-  Quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống bảo hành hoặc phát sinh (nếu có).

 

1.2 PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website https://mrcau.com  sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

-          Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đến Người Tiêu Dùng;

-          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và MRCAU;

-          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;

-          Liên lạc, hỗ trợ bảo hành và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;

-          Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

1.3 THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn; ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho quản lý mrcau.com

 

1.4 NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban quản trị MRCAU ;

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website https://mrcau.com; 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng;

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.5 PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào https://mrcau.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MRCAU sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

      i) Qua email: admin@mrcau.com

      ii) Qua điện thoại: 0966988917

 2. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website admin@mrcau.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website admin@mrcau.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng.

 3. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email admin@mrcau.com hoặc gọi điện thoại tới số 0966988917 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Chân thành cảm ơn.

call Hotline 0933843570 Fanpage Chat FB call Zalo 0345498897 Youtube Tiktok

Giỏ hàng